Záchyt a sběr dešťové vody – téma 21. století

 

Několik posledních let je dešťová voda, její sběr a využití velké téma a to nejen z hlediska zdrojů vody pitné, ale také vody využívané na našich zahradách. Suchá období nás nutí hledat a vymýšlet způsoby, jak dešťovou vodu zachytit a uložit na pozdější využití. Ideálním a možná jediným prostředkem, jak toho dosáhnout je využití okapových systémů.

Střešní okapové žlaby nám vodu stékající ze střech zachytí a svedou do okapových svodů a zde je naše příležitost. Způsobů, jak dešťovou vodu pomocí okapového svodu zachytit je několik. Záleží jen na možnostech a finanční náročnosti.

Rychlé a finančně méně náročný je sběr vody nad povrchem, který se dá zajistit i dodatečně v již namontovaných původních okapových systémech za použití prvků vložených do okapových svodů a nádob a sudů na dešťovou vodu. V dnešní době je dostupné mnoho těchto nádob z různých materiálů a barev. Nejčastěji se používají plastové nádoby, nebo sudy na dešťovou vodu. Nevýhodou tohoto řešení, jsou použité nádoby s menší kapacitou 100 – 500 l, někdy i 1m3 a omezená regulace.

 

 

 

 

 

 

Prohlédněte si naši nabídku sudů na dešťovou vodu kliknutím na tento odkaz:

Sudy na dešťovou vodu

 

 

A) Sběr dešťové vody přímo:

Rychlý a jednoduchý způsob, jak dešťovou vodu zachytit je zkrácení okapového svodu a umístit pod svod sběrnou nádobu, ze které budeme vodu následně odebírat vrchem, nebo pomocí kohoutku na spodní straně. Nevýhodou tohoto řešení je omezená regulace hladiny vody v sudu. Při velkém dešti často dochází k přetečení.

 

 

B) Sběr dešťové vody umístěním výklopné odbočky:

    

    

 

 

 

 

Výklopná odbočka do sudu, je prvek okapového systému, který s vloží do okapového svodu těsně nad úroveň hrany sběrné nádoby. Výklopná odbočka do sudu funguje na jednoduchém principu, kdy se v případě potřeby doplnění vody do nádoby vyklopí směrem ven ze svodové roury, ta se tímto krokem uzavře a veškerá voda je odváděna ven do naší nádoby. V případě, že je nádoba již plná, tak klapku opět vrátíme do svislé polohy a umožníme tím odtok vody svodovou rourou. Opět je zde ale menší nevýhoda. Musíme být přítomni v době kdy prší a nádoba je plná.

V naší nabídce můžete vybírat z různých velikostí, barev a materiálů.

Prohlédněte si naši nabídku výklopných odboček kliknutím na tyto odkazy:

Barevné odbočky do sudu

Přírodní provedení - pozink, titanzinek, měď

 

 

C) Sběr dešťové vody umístěním sběrače vody na hadici:

 

 

 

 

 

Sběrač dešťové vody je ideálním prvkem pro zachycení dešťové vody z okapového systému nad povrchem s možností dodatečné montáže. Sběrač dešťové vody se montuje v podstatě stejně jako výklopná klapka do sudu, ale je nutné dodržet správnou výšku. Sběrače využívají toho, že voda ve svodové rouře teče vždy podél stěn. Zde je namontován sběrač, který je v podstatě zdvojená stěna uvnitř okapové roury se dnem se zajištěním odtokem pomocí vývodu se šroubením. Na toto šroubení se již namontuje hadice, kterou je nutné napojit na sběrnou nádobu. Tím vzniknou spojené nádoby, které pak zajišťují, že při naplnění sudu na požadovanou úroveň, která je dána výškou vtoku hadice a výškou hrany sběrače, je odtok vody ze svodu omezen a voda ve sběrači přetéká středem svodové roury dále.

Sběrače dešťové vody jsou na trhu různé, ale důležitým aspektem pro výběr je kapacita odvedené vody. Platí, že čím větší prostor pro zachycení uvnitř sběrače je, tím větší je možnost vodu zachytit a odvést hadicí do nádoby. Pokud tedy do svodu vložíme jakýsi mělký kroužek s vývodem na hadici, tak jeho účinnost nebude tak velká jako, když se voda zaráží ve 20 cm hlubokém sběrači a má tedy více času odtékat vývodem do hadice a nádoby a dochází tedy k menším ztrátám. Sběrače dešťové vody v naší nabídce dokážou zachytit až 12 l /min. U sběračů v naší nabídce je také zajištěno, že ve sběrném prostoru nestojí voda, ale malými otvory ve dně pomalu odteče, což je samozřejmě nutné hlavně v zimním období.

V naší nabídce můžete vybírat z různých velikostí, barev a materiálů.

Prohlédněte si naši nabídku sběračů dešťové vody kliknutím na tento odkaz:

Sběrače dešťové vody

 

 

D) Sběr dešťové vody pod povrchem:

 

Tento způsob je velmi efektivní a lze ho doporučit při stavbě nového domu nebo případně využít rekonstrukce dešťové kanalizace apd., jelikož zajišťuje 100% zachycení dešťové vody, která je svodovou rourou svedena do lapače tzv. geigeru, který je následně napojen do nádrží pod povrchem, které mají možnost mnohem větší kapacity, než nádrže nebo nádoby nadzemní.

Nevýhodou je poměrně složitá pracnost, kde je nutné ve většině případů technika na výkopy a umístění nádrží.

 

 

Věříme, že jsme Vám alespoň trochu pomohli v orientaci ve způsobech zachycení dešťové vody a nyní již jen zvolit, který je pro Vás ten ideální a dostačující.

E-OKAPY

www.e-okapy.cz